SORULARLA ASHÂB-I KİRAM

SORULARLA ASHÂB-I KİRAM

   
Mescidi Haram, Mescidi Nebi ve Mescidi Aksa’dan sonra İslamiyet nazarında mescit Kuba Mescididir...
 
Ekleyen : Abullah KAÇAN
Okuma Sayısı : 5766

 

1 İslâm’da ilk inşa edilen mescit hangisidir?
İslâm’da ilk inşa edilen mescit, Kubâ Mescidi’dir.

2. Mescidi Haram,Mescidi Nebi ve Mescidi Aksa’dan sonra gelen mescit hangisidir?
Mescidi Haram, Mescidi Nebi ve Mescidi Aksa’dan sonra İslamiyet nazarında mescit Kuba Mescididir.

3. Hadisi Şerife göre ziyaret edilip iki rekat namaz kılınınca umre sevabı verilen mescid hangisidir?
Bir hadisi şerifte “Bu Kuba Mesicididir ziyaret edip iki rekat namazını kılana bir umre ve ecir sevabı vardır” buyrulmuştur.

4. İlk Cuma namazı nerede kılındı ve ilk hutbe nerede kim tarafından okundu?
İlk Cuma namazı Medine’ye hicret esnasında, Medine yakınlarında Ranûna mevkiinde kılındı. İlk hutbe aynı yerde Peygamber Efendimiz (sav) tarafından okundu.

5. Peygamberimiz Medine ye gelince onu ziyaret edip “Vallahi bu yüz yalancı yüzü değildir.” diyen daha sonra da Müslüman olup cennetle müjdelenen sahabe kimdir ?
Peygamberimiz Medine-i Münevvereye Eyyub-El Ensarinin evine geldiği vakit yahudilerin reisi meşhur alimlerinden Abdullah Bin Selam Efendimiz(s.a.v)'i ziyaret edip dikkatle mübarek yüzüne bakarak “Vallahi bu yüz yalancı yüzü değildir.” Demiş ve müslüman olmuştur.Sonra da cennetle müjdelenmiş ve asahabı kiramın ileri gelenlerinden olmuştur.

6. Peygamber Efendimiz(s.a.v)'in kendisine yemek hazırlamasını emrettiği onunda iki kişilik yemek hazırlayıp o yemekten yüzseksen kişinin doyduğunu söyleyen sahabe kimdir ?
Ebu-el Ensari der ki “rasullallah efendimiz ile Ebu Bekir henüz medineyi münevvereye hicret etmemiştir. rasullallah efendimiz bir gün peygamber efendimizin emri ile bir yemek hazırlamıştır. Yemek her ikimize ancak yetecek miktardaydı. Efendimiz bana hitaben “ Ya Eba Eyyup, git Ensardan otuz kişi davet ette gelsinler bu yemekten yesinler.” buyurdu. Ben peygamberimizin emri üzerine gittim, otuz kişi davet ettim. Amma beşeriyetin gereği telaşa düştüm. Çünkü bizim evde hazır yemeğe ilave edecek fazla erzak bulunmadığı için hayrette kalmıştım. Derken davet üzerine misafirler geldiler. Güzelce karınlarını doyurdular. Benim hayretim ve telaşım boşa gitti. Zira sofra bulunan yemek olduğu gibi duruyordu. Sonra çok şefkatli ve merhametli olan peygamber efendimiz “ Ya Eba Eyyup, git altmış kişi dave et” buyurdu. Bende altmış kişiyi daha çağırdım karınlarını doyurdular ve gittiler. Yine peygamber efendimiz bu sefer yetmiş kişi daha davet etmemi buyurdular, bende gidip yetmiş kişi çağırdım geldiler ve yiyip gittiler. Peygamber efendimiz bu sefer yirmi kişi davet etmemi buyurdular. Bende daha önce olduğu gibi yirmi kişi çağırdım ve onlarda geldi karınlarını doyurdular ve gittiler. Ben peygamberimizde bu feyz ve bolluğu gözlerimle gördüm. Ve görenlerin hepsi peygamberimizin bu mucizesi karşısında imanları arttı ve islamiyetleri kuvvetlendi.

7. Bir mescidde namaz kılarken mescidin duvarı yıkıldığı halde başını çevirmeyen sahabe kimdir?
Bir defasında Ebu Eyyup (r.a) bir mescidde namaz kılarken mescidin duvarı yıkıldığı halde başını çevirmemiş tavır ve huzurunu dahi bozmamıştır.

8. Allahu Tealanın salih ameller içinde sevdiği üç amel hangileridir ?
Peygamber efendimiz bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuştur “ Allah Celle ve Ala hazretlerinin salih ameller içinde çok sevdiği şu üç ameldir.
a. Namazı ilk vaktinde kılmak.
b. Ana-Babaya hürmet ve itaat.
c. Allah uğrunda düşmanla harp etmek.

9. Seksen beyitlik bir kaside kendisine bir kere okunmasıyla tamamını ezberleyen sahabe kimdir ?
Seksen beyitlik bir kaside kendisine bir kere okunduğunda ezberleyen sahabe İbn-i Abbas(r.a)'dır.

10. Peygamber efendimizin Abdullah İbn-i Abbasa terkisindeyken yaptığı tavsiye nedir ?
Abdullah İbn-i Abbas r.a ‘a demiştir ki. “ bir gün nebi ekrem sav. ‘in terkisindeydim. Buyurdu ki “ Evlat sana birkaç söz belleteyim Allahı, yani emir ve yasaklarını gözet ki Allahta seni gözetsin. Allahı gözeltki onu karşında bulasın. Bir şey istediğin vakit Allahtan iste yardım dilediğin vakit Allahtan dile şunu bilki bütün yaratılmışlar el birliği ile sana bir fayda ve menfaat vermek isteseler Allahın sana yazdığından fazla bir şey veremezler. Aynı şekilde bütün yaratılmışlar el birliği ile sana bir zarar vermek isteseler Allahın sana taktir ettiği ziyandan fazlasını yapamazlar. Kalemler, işleri sona erip kaldırılmış. Sayfalar da üzerilerinde yazılar tamama olup kurumuştur.”

11. Rasullallahın huzurunda cebraili gören sahabe kimdir ?
Rasullallah (s.a.v) Abdullah ibn-i Abbas hakkında ilim hikmet kitabın yorumlanması hakkında dua buyurdular ve cebrail (as)’ ı Rasulüekrem sav huzurunda gördü. Babası Abbas (r.a)’ a ben rasullallah efendimizin huzurunda bir adam görüyorum. Deyince Abbas ra da rasullallah efendimiz’ e “ Ya rasullallah, amcamın oğlu hala sizin huzurunuzda bir adam vardır” demiş bunun üzerine rasulüekrem şöyle buyurmuşlardır “Evet onun gördüğü cebraildir, peygamberlerden başka Cebraili göre âmâ olur. Hz. Allahtan rica ederim ki âmâlığı ömrün sonunda olur.” Gerçekten ibni Abbas ömrün sonunda âmâ oldu.

12. Peygamber Efendimiz “ Cennet üç kişiye aşıktır “ dediği sahabeler kimdir ?
Peygamber Efendimiz hadisi şerifte “ Cennet üç kişiye aşıktır. Ali, Ammar ve Selman'a. diye buyurmuştur.

13. Selman-ı Farisinin nafile orucunu bozdurduğu sahabe kimdir ?
Peygamber efendimiz Selman-ı Farisi ile Ümmi-Derdayı arasında kardeşlik tesis buyrulmuştur. Selman, Ümmi-Derdayı bir sefer ziyaret etti, bulamadı ve zevcesi Ümmi-Derdayı eski bir elbise içinde perişan gördü de “ Bu ne haldir” diye sordu. Ümmi-Derda
“ Kardeşin Ebud- Derdanın dünyada bir işi ve ilişiği yok ki. Gündüz oruç tutar, gece namaz kılar” diye yakındı. Bu sırada Ebud-Derda da geldi. Selmani selamladı ve onun için yemek yaptı ve önüne getirdi. Selman Ebud-Derdaya “ Haydi sen de ye” dedi. Ebud-Derda “Ben oruçluyum” demesi üzerine Selman “Vallahi bu orucu bozacaksın ve sen yiyene kadar bende yemeyeceğim” dedi. Ebu Cueyfe diyor ki “Ebud-Derda orucunu bozup misafiri ile yemeği yedi. Gece olunca Ebud-Derda gecenin evvelinde namaza kalkmak istedi. Selman “Uyu” diye men etti. Ebud-Derda da uyudu sonra tekrar kalkmak istedi ve yine Selman uyu diye men etti. Gecenin sonu olunca “ Artık şimdi kalk” dedi, kalktılar abdest aldılar namaz kıldılar, namazdan sonra Selman Ebud-Deryaya “ Kardeşim üzerinde muhakkak ki rabbin hakkı vardır, kendinin de böylece hakkı vardır, aileninde hakkı vardır, hatta misafirin bile hakkı vardır. Bundan dolayı her hak sahibinin hakkını vermelisin. Evet ye, iç, oruç tut, namaz kıl, uyu hayat yoldaşınla seviş” sonra Ebud-Derda Nebi (a.s) huzuruna gelip bu olayı anlatınca efendimiz “ Selman doğru söylemiştir” buyurmuştur.

14. Medain Valisi iken kendisine yük taşıttırılan sahabe kimdir ?
Selmani Farisi Medain Valisi iken görünürde haşmet ve ihtişamlı olmadığından tanınmayıp yük taşıttırıldığı olurmuş. Ve tanındıktan sonra yükü burakmayıp sahabenin evine kadar götürürmüş.
15. Müminin dünyadaki hali kime benzetilmiştir ?
Müminin dünyada hal ve durumu doktorun yanında bulunan bir hastanın hali gibidir ki o doktor onun derdini ve ilacını bildiği için zararlı bir şey istediğinde mani olup eğer onu yersen ölürsün der. Mümin de birçok şeyi arzu ederki Allahuteala hazretleri onu onlardan men eder. Ta ki öldüğünde cennete girebilsin.

16. Evine misafir gelince dağdaki geyikleri ikram eden sahabe kimdir ?
Selmani Farisi misafir gelipte ikram edecek bir şey bulamadığında sahrada gezen geyikeleri ve uçan kuşları çağırıp Allah tarafında bir keramet olarak yemek yaparlar ve şaşırır bu hali soranlara “ Hiçbir kul haktealaya itaat etsinde hak celle ve ala ona isteğine muhalefet eylesin, bu olurmu ?” diye cevap verirmiş.

17. Cuma günü yıkanarak camiye gidip konuşmadan cumayı kılanın günahlarına keffaret olacağı herhangi bir yiyeceğin ve içeceğin içine kanı olmayan tahta kurusu gibi bir hayvanın düşüp ölmesiyle onun yenmesi içilmesi ve o suyla abdest alınmasının helal olacağı şeklindeki hadislerini hangi sahabe rivayet etmiştir ?
Cuma günü gusl ederek camiye gidip konuşmadan Cuma namazını kılanlara günahlarının af olunacağı hakkındaki hadisi şerifi Selman (ra) rivayet etmiştir. Aynı şekilde “Ey Selman herhangi bir yiyeceğe veya içeceğe kanı olmayan bir tahtakurusu gibi bir hayvan düşüpte içinde ölecek olursa onun yenmesi, içilmesi ve o suyla abdest alınması helaldir” hadisinide rivayet etmişlerdir.

18. Kalbin cilası neyledir ?
Kalbin cilalanması ancak Allahı zikir, Kuranı kerim okumak ve Nebi (as)’a selatüselam etmekle meydana gelir. Zikirlerin en hayırlısı ise kelime-i tevhittir.

19. Cennetle müjdelenen on sahabeden en son vefat eden sahabe kimdir ?
Aşereyi Mübeşere içinde en son vefat eden Saad İbn-i Ebu Vakkastır. Medinede Baki mezarlığına defn edilmiştir.

20. Senin varislerini zengin burakman muhtaç ve halka ellerini açar bir halde burakmandan daha hayırlıdır” hadisini Peygamberimiz(s.a.v) hangi sahabeye söylemiştir ?
Saad Bin Ebu Vakkas vedahatçı yılı mekkede hastalandığı zaman “ Ya Rasullallah (s.a.v), bendeki hastalığı görüyorsunuz ki son safhaya ulaşmıştır. Ben servet sahibiyim, kızımdan başkada varisim yoktur. Malımın üçte ikisini tasadduk edeyim mi?” diye sordu. Peygamber efendimiz, “Hayır tasadduk etme” diye buyurdu. Ben yarısını tasadduk edeyim mi diye sordu ve Peygamber efendimiz yine “Hayır tasadduk etme” diye buyurdu ve sonra Rasullallah (s.a.v) söze devam ederek şöyle buyurdu. “ üçte iksini tasadduk et yeterlidir. Malın üçte biri büyüktür yahut çoktur, yani hali yekun tutar. Ey Saad, senin varislerini zengin burakman muhtaç ve halka ellerini açar bir halde burakmandan çok daha hayırlıdır. Ey Saad, Allah rızası için verdiğin her nafakadan şüphesiz ecir alacaksın hatta yemek yerken hayat yoldaşının ağzına verdiğin lokmadan bile ecir alacaksın.” buyurmuşlardır.


21. Peygamber efendimizin “ Ya rab onun duasını kabul et” dediği sahabe kimdir ?
Uhud günü düşmana bin ok atmıştı. Fahri Alem onun hakkında “ Ya rab onun duasını kabul eyle” diye bir dua buyurmuş olduğundan dolayı Saad Bin Ebu Vakkas her kim hakkında dua etse kabul olurdu. Bu yüzden halk onun duasını ister, bedduasından korkardı.

22. Uhud Savaşında peygamber efendimiz savrulan bir kılıca kolu ile mani olup kolu kesilen sahabe kimdir ?
Uhud Savaşında Hz. Talha, peygamber efendimize savrulan bir kılıca kolu ile müdafaa ettiği için çolak kalmış ve o gün çok fedakarlıklar gösterdiğinden dolayı Peygamber efendimiz “ Talha cennete müstehak oldu” buyurmuşlardır.

23. Cemel Vakasında atmış yaşında şehit olan cennetle müjdelenen sahabe kimdir ?
Peygamber efendimiz hadisi şeriflerinde “ Şehidi hayatta iken görmek isteyenler Tallah Bin Ubeydullaha baksınlar” buyurmuştur. Tallah Bin Ubeydullah Cemel Vakasında atmış yaşında Mervanın oku ile şehit olmuştur.”

24. Bedir Harbinde meleklerin sarı renkte sarıklarla inmelerinin sebebi nedir ?
Bedir günü meleklerin Zübeyr’in sarığının rengindeki sarıkla inmeleri Zübeyr’in özelliklerindendir. Zübeyr (ra)’ın sarı renkte olup başına sarılmıştı. Melekelerde Bedir günü sarı renkte sarıklarla inmişlerdir.

25. Rasulallah (a.s)’ın “ Yeryüzünde Allahın vekildir” dediği sahabe kimdir ?
Hz. Ali (r.a) diyorki: Ben Rasulallahın Abdurrahman Bin Avf için şöyle buyurduklarını işittim: “Sen gök ehli içinde eminsin, sen yeryüzü ehlinde de eminisin” ve yine rasulallah (s.a.v) onun hakkında “Abdurrahman Bin Avf yeryüzünde Allahın vekilidir” buyurmuştur.

26. Ensar’dan ilk Müslüman olanlar kimlerdir?
1-Esad bin Zürâre (r.a). 2-Râfi bin Mâlik (r.a). 3-Avf bin Hâris (r.a). 4-Kutbe bin Âmir (r.a). 5-Hâris bin Abdullah (r.a).

27. Ebû Eyyûb el-Ensârî (ra)’nin asıl adı nedir?
Halid bin Zeyd’tir.

28. Ebû Eyyûb el-Ensârî (r.a) ne zaman Müslüman oldu?
Ebû Eyyûb el-Ensârî (r.a) Medine’ye hicretten iki sene evvel Müslüman oldu.

29. Rasûlullah (a.s) Medine’ye ilk hicret ettiğinde kimin evinde kaç ay misafir oldu?
Rasûlullah (a.s) Medine’ye ilk hicret ettiğinde, Ebû Eyyûb el-Ensârî (r.a)’ın evinde 7 ay misafir olmuştur.

30. Ebû Eyyûb el-Ensârî (r.a) hangi vasfı ile meşhurdur?
Ebû Eyyûb el-Ensârî (r.a), Mihmandâr-ı Rasûl vasfiyle meşhurdur.

31. Ebû Eyyûb el-Ensârî (r.a) Peygamber Efendimiz (a.s)’le birlikte hangi savaşlara katıldı?
Ebû Eyyûb el-Ensârî (r.a), Peygamber Efendimiz (a.s)’le birlikte Bedir, Uhut, Hendek, Hudeybiye, Hayber, Mekke’nin fethi, Huneyn, Tebuk savaşlarına iştirak etti.

32. Kıbrıs hangi halife zamanında feth edildi. Hangi büyük sahabeler bu feth’e iştirak etti?
Kıbrıs; Hz Osman (r.a)’ın hilafetin de fethedildi. Kıbrıs’ın fethine büyük sahabelerden Ebû Eyyûb el-Ensârî, Ebû Zer el-Gıfârî, Ebûd Derdâ (r.a) iştirak ettiler.

33. Kıbrıs’ın fethine iştirak edip orada şehit olan Peygamber Efendimiz (a.s)’in akrabası olan hanım sahabi kimdir?
Kıbrıs’ın fethine iştirak edip orada şehit olan, Peygamber Efendimiz (a.s)’in akrabası olan hanım sahabî, “Ümm-i Harâm dır.”

34. İstanbul’un fethi müjdesine nâil olmak için Ashâb-ı kiram bir çok seferler düzenledi. Bu seferlerden birinde Ebû Eyyûb el-Ensârî (r.a) şehit düştü. Hicretin kaçıncı senesinde şehit olmuştur?
Ebû Eyyûb el-Ensârî (r.a), Hicretin 52.senesinde şehit olmuştur.

35. Ebû Eyyûb el-Ensârî (r.a) hangi halife zamanında İstanbul’un fethine katıldı?
Ebû Eyyûb el-Ensârî (r.a), Hz.Muaviye (r.a)’nin hilafeti zamanında İstanbul’un fethine katıldı.

36. İstanbul’un fethinde şehit olan meşhur sahabelerden yedi’si-nin ismi nedir?
1-Ebû Eyyûb el-Ensârî. 2-Kâb. 3-Ebûd Derda. 4-Ebû Saîd el-Hudrî. 5-Câbir. 6-Süfyan bin Uyeyne. 7-Üsame bin Zeyd (r.a).

37. İstanbul’un fethine Ebû Eyyûb el-Ensârî (r.a) ile birlikte iştirak eden diğer meşhur sahabeler kimlerdir?
1-Abdullah bin Abbas. 2-Abdullah bin Ömer. 3-Abdullah bin Zübeyr. 4-Abdülaziz bin Zürâre. 5-Abdurrahman bin Hâlid (r.a).

38. Ebû Eyyûb el-Ensârî (r.a)’ın vasiyeti neydi?
İslâm orduları tarafından İstanbul surlarına varabildikleri son yere defnedilmesi.

39.Ebû Eyyûb el-Ensârî (r.a)’nin defnedildikten kaç yıl sonra İstanbul fethedildi ve yerini kim tespit etti?
Ebû Eyyûb el-Ensârî (r.a) defnedildikten 807 yıl sonra İstanbul fethedildi. Yerini Akşemsettin (k.s) Hazretleri tespit etti.

40. İbn-i Abbâs (r.a) kimdir?
İbn-i Abbâs (r.a), Rasûlullah (a.s)’in amcaları Abbâs (r.a)’ın oğludur. Asıl ismi Abdullahtır.
41. Abdullah ibni Abbâs (r.a) ne zaman doğdu? Ne zaman nerede vefat etti?
Abdullah ibni Abbâs (r.a), hicretten üç sene önce doğdu. Hicretin 68.senesinde Taif’te vefat etti.

42. Abdullah ibni Abbâs ne ile meşhurdu?
Abdullah ibni Abbâs, ilmiyle meşhurdu. Sahabe’nin ilimde önde gelenlerindendi.

43. Peygamber Efendimiz (a.s)’in, “Ehlibeytimdendir.” Buyurduğu sahabe kimdir?
Peygamber Efendimiz (a.s)’in, “Ehlibeytimdendir.” Buyurduğu sahabe Selman-ı Farisi (r.a) dir.
44. Selman-ı Farisi (r.a) aslen nerelidir?
Selman-ı Farisi (r.a), aslen İranlıdır.

45. Selman-ı Farisi (r.a) Medine’ye nasıl gelmiştir.?
Önceleri ateşe tapan zengin bir ailenin çocuğu iken bir Hıristiyan papazla tanıştı ve Hıristiyan oldu. Onun ölümünden sonra İran’dan hicret ederek, Şam’a gitti. Şam, Musul, Amuriye (Anadolu)’de muhtelif Hıristiyan ilim adamlarından dersler aldı, onlara hizmet etti. Onların tavsiyesi üzerine Medine’de zuhur edecek âhir zaman Peygamberine tabi olmak üzere bir kervana katıldı. Kervandakiler onun mallarını gasp edip bir Yahudi’ye köle olarak sattılar. Cenab-ı Hakk’ın bir takdiri olarak Selman-ı Farisi (r.a), Medine’ye bu vesileyle geldi.

46. Selman-ı Farisi (r.a) nasıl Müslüman oldu?
Bir gün, sâhibi’nin bahçesinde hurma toplarken, kendi aralarında konuşmalarına şahit oldu. Peygamberlik iddiasında bulunan biri’nin Medine’ye geldiğinden bahsediyorlardı. Hemen bir miktar hurma alarak gizlice Peygamberimiz (a.s)’in yanına gitti. Kendisini yetiştiren Hıristiyan âlimleri, âhir zaman Peygamberinin bazı alametlerini ona öğretmişlerdi. Bunlardan bazıları şunlardı: O, Peygamber sadaka kabul etmez, hediye kabul eder. Sırtında Nübüvvet mührü vardır. Selman (r.a) Peygamber Efendimiz (s.av)’e sadaka takdim etti. Peygamber Efendimiz (a.s) kabul etmedi. Hediye takdim etti ve O, hediyeyi kabul etti. Sırtındaki Nübüvvet mührünü de görünce tereddütsüz iman etti.

47. Hendek savaşında Selman-ı Farisi’nin savaş taktiği kabul edildi. O’nun görüşü ne idi.?
Selman-ı Farisi (r.a), Medine’nin etrafına derin hendeklerin kazılması teklifinde bulundu ve bu görüş kabul edildi.

48. Enes bin Malik (r.a)’ı annesi O’nu, Peygamber Efendimiz (a.s)’e hizmet etmesi ve O’nun yanında yetişmesi için on yaşında iken teslim etmiştir. Huneyn savaşında Enes bin Malik’in annesi hamile olduğu halde yalın kılıç müşriklerle savaşarak kahramanca Rasûlullah (a.s)’i savunmuştur. Enes bin Malik (r.a)’in annesinin adı nedir?
Enes bin Malik (r.a)’in annesinin adı, “Ümmü Süleym” dir. Rumeysa olarak meşhur olmuştur.

49. Enes bin Malik (r.a), Rasûlullah (a.s)’in kaç yıl hizmetinde bulunmuştur?
Enes bin Malik (r.a), Rasûlullah (a.s)’in on yıl hizmetinde bulunmuştur.

50. Enes bin Malik (r.a) Medine’den Basra’ya hicret etmiş ve orada insanlara zulmeden Basra valisiyle mücadele etmiştir. Zalimliğiyle meşhur olan, bir çok sahabeyi katleden bu Basra valisi kimdir?
Haccac bin Yusuf’tur.

51. Sahabe’den Sa’d bin Ebî Vakkas (r.a) kimdir?
Peygamber Efendimiz (a.s)’in anne tarafından yakın akrabası olup, İslâm’da ilk Müslüman olanların yedincisi, İslâm’da ilk ok atanların ilki, Cennetle müjdelenen on sahabe den biri, Bedir savaşına katılan bir sahabedir.

52. İran’ın fethinde İslâm orduları baş kumandanı kimdir?
İran’ın fethinde İslâm orduları baş kumandanı, Sa’d bin Ebî Vakkas (r.a) dır.

53. Uhud savaşında Peygamber Efendimiz (a.s), Sa’d bin Ebî Vakkas (r.a)’a özel dua etmiştir. O’ dua ne idi?
Peygamber Efendimiz (a.s)’in Sa’d bin Ebî Vakkas (r.a)’a yapmış olduğu dua şu idi: “Allahım ! Sa’d’ın okunu doğrult, hedefine ulaştır ve duasını kabul et.”

54. Peygamber Efendimiz (a.s) Ashabıyla Mescid-i Nebi’de otururken, “Şimdi yanınıza Ehl-i Cennet olan bir zât gelecektir.” Buyurdu. Kısa bir müddet sonra bir sahabe çıkageldi. Bu sahabe kimdir?
Sa’d bin Ebî Vakkas (r.a) dır.

55. Talha bin Ubeydullah (r.a) kimdir ve hangi lakaplarla anılır?
İslâm’a ilk girenler den, Cennetle müjdelenen on sahabe’den biridir. Talhatü’l-hayr, Talhatü’l-Feyyaz, Talhatü’l- cûd lakablarıyla anılır. Ashabı Şûra, (Danışma kurulu)’dan altı kişiden biridir.

56. Peygamber Efendimiz (a.s) iki sahabe ismini zikrederek, “Cennette benim komşularımdır.” buyurmuştur. Bu iki sahabe kimdir?
Talha bin Ubeydulllah ve Zübeyr bin Avvam (r.a) dır.

57. Zübeyr bin Avvam (r.a) kimdir?
Peygamber Efendimiz (a.s)’in yakın akrabası olup, Annesi Peygamber Efendimiz (a.s)’in halasıdır. Ayrıca Peygamber Efendimiz (a.s)’in hanımı Hatice, Zübeyr bin Avvam’ın halasıdır. Zübeyr bin Avvam’ın hanımı ise Ebubekir (r.a)’ın kızı Esmadır. Zübeyr bin Avvam (r.a) onbeş yaşında ilk Müslüman olanlardandır. Aynı zamanda ilk hicret edenlerdendir. İslâm’da kılıç çekenlerin ilkidir. Cennetle müjdelenen on sahabeden biri olup Ashabı Şûra, (Danışma kurulu)’dan altı kişiden biridir.

58. Haccac-ı zalim tarafından Kâbe’de şehit edilen Zübeyr bin Avvam (r.a)’ın oğlu kimdir?
Abdullah bin Zübeyr dir.

59. Ebû Ubeyde bin Cerrah (r.a) kimdir?
Cennetle müjdelenen on sahabeden biridir. Bedir savaşına katılan sahabelerdendir. Bütün savaşlara katılmıştır. Peygamber Efendimiz (a.s) o’nun hakkında; “Her Peygamber’in bir emini vardır. Bu ümmetin emini’de Ebû Ubeyde dir.” Buyurmuştur. Suriye’de Taun hastalığına yakalanarak şehit olmuştur. O’nun vefatına Ömer (r.a) çok üzülmüş olup, “eğer Ebû Ubeyde hayatta olsaydı hilafete onu vasiyet ederdim.” Buyurmuştur.

60. Saîd Bin Zeyd (r.a) kimdir?
İlk Müslüman olanlardandır. Cennetle müjdelenen on sahabe’den biridir.

61. Abdurrahman bin Avf (r.a) kimdir?
Cennetle müjdelenen on sahabe’den biri olup, İlk Müslüman olan sekiz kişiden biridir. Ayrıca, Ashabı Şûra, (Danışma kurulu)’dan altı kişiden biridir. Bedir savaşına ve bütün savaşlara katılmıştır. Sahabe’nin zenginlerinden olup, en cömertlerindendir.

 

Yorumlar

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

 

Siyer Yeni Haberler

Başka Sahabilere Göre Peygamberimiz

Başka Sahabilere Göre Peygamberimiz Hz. Aişenin dahi Peygamberimiz hakkında geniş bir tarifi vardır...

Hz. Muhammed (Sav)'in Hayatı (Özet)

Hz. Muhammed (Sav)'in Hayatı (Özet) Habeş Meliki Ebrehe, Kabeyi yıkmak için büyük fillerin de bulunduğu kalabalık bir orduyla ...

 

© Copyright 2012 Abdullah KAÇAN | İlimnet - İlim İnternet

Kategoriler
Akaid - Allah'a İman , Cennet , Esmaül-Hüsna , Müslümanın Tutumları , | Fıkıh - Hac , Kurban , Namaz , Ramazan Ve Oruç , Taharet , Zekat , | İlimi Araştırma - Canlılar , Hz.Mehdi , Kuran Mucizeleri , | İslam Tarihi - Asr-ı Sadet , İslamdan Önce , Mezhepler Tarihi , Padişahlar , Peygamberler Tarihi , Savaşlar , | Kadın Ve Aile - Çocuk Eğitimi , Evlilik Müessesi , Örnek Kadınlar , | Siyer - Sahabeler , | Tasavvuf - Tasavvuf Büyükleri , |
Videolar Animasyon Belgesel Film Ve Dizi Komedi Eğlence Video Klip  
Kuran , Sünnet, Hadis , Mekke , Medine, Ravza, Muhammed (sav) , Sanal Kütüphane , İlahi , Ezgi , Hatim , Sohbet , Ders , Film , Çizgi Film, Arapça , Klip , Şiir , Mp3 , Belgesel ,Yazarlar
I