Abdullah KAÇAN Mezhepler Tarihi Kategorisi Manşetleri

 

  • NUSAYRILIK

  NUSAYRILIK

  Çogunlugu Suriye'de yasayan asiri bir Siî-Batinî firkasi. Bunlara günümüzde Numeyrîler ismi de verilmektedir... Haberin Detayi

 • NUSAYRILIK

  NUSAYRILIK

  Çogunlugu Suriye'de yasayan asiri bir Siî-Batinî firkasi. Bunlara günümüzde Numeyrîler ismi de verilmektedir... Haberin Detayi

 • BABiLiK

  BABiLiK

  Mirza Ali Muhammed Bâb'ın kurmuş olduğu batıl mezhep. Haberin Detayi

 • BAHAiLiK-BAHAiYYE

  BAHAiLiK-BAHAiYYE

  Bâb lâkabıyla tanınan Mirza Ali Muhammed 1844 yılı Mayıs ayında insanlığa yeni bir haber getirdiğini bildirip... Haberin Detayi

 • MELAMİYYE

  MELAMİYYE

  Melâmet, sözlükte kınamak, ayıplamak ve sitem etmek manalarına gelir... Haberin Detayi

 • ALEVÎ-ALEVÎLIK

  ALEVÎ-ALEVÎLIK

  Dördüncü halife Hz. Ali'nin soyundan gelen, onu diger sahâbeden ve diger üç halîfeden üstün tutan mezhebe mensup kimse. Alevîlik düsüncesi... Haberin Detayi

 • VEHHABILIK

  VEHHABILIK

  es-Seyhu'n-Necdî lakabiyla bilinen Muhammed bin Abdülvehhab'in düsünceleri çevresinde olusan dinî, siyasî hareket. Haberin Detayi

 • DÜRZÎ DÜRZÎLİK

  DÜRZÎ DÜRZÎLİK

  Fatımî halifelerinden el-Hâkim biemrillah el-Mansur b. el-Aziz billah'ın veziri Hamza b. Ali'nin kurduğu İslâm dışı bâtıl bir mezhep. Haberin Detayi

 • KADIYANILIK

  KADIYANILIK

  Gulam Ahmet, ögrenimini Kadiyan'da tamamladiktan sonra bir süre Sialkot'ta, bölge mahkemesinde memur olarak çalisti... Haberin Detayi

 • MÜRCIE

  MÜRCIE

  Bu firka, büyük günah isleyenin mü’min sayilip sayilamayacagi hususunda tartismalarin çogaldigi bir dönemde ortaya çikmistir... Haberin Detayi

 • CEBRIYYE

  CEBRIYYE

  Hicrî birinci asirda ortaya çikmis sapik bir firka... Haberin Detayi

 • KADERIYYE

  KADERIYYE

  Kader inancini reddeden düsünce ve inanç akimi. Ilk bakista mantik disi görünen bu adlandirma... Haberin Detayi

 • BEKTASiLiK

  BEKTASiLiK

  Haci Bektas Velî tarafindan kuruldugu kabul edilen tarikatin adi. Bu tarikatin kurulusu her ne kadar Haci Bektas... Haberin Detayi

 • YEZIDIYYE

  YEZIDIYYE

  Yezidilik'in ortaya çikisi ve adlandirilisi konusunda mezhepler tarihine iliskin eserlerde degisik görüsler öne sürülür... Haberin Detayi

 • MUTEZILE MEZHEBI

  MUTEZILE MEZHEBI

  Islâm'da ilk zuhur eden ve akideleri aklin isiginda izah edip temellendirmeye çalisan büyük kelam ekolünün adi... Haberin Detayi

Mezhepler Tarihi Kategorisi

MUTEZILE MEZHEBI

MUTEZILE MEZHEBI Islâm'da ilk zuhur eden ve akideleri aklin isiginda izah edip temellendirmeye çalisan büyük kelam ekolünün adi...

 


ISMAILIYYE

ISMAILIYYE Sianin müfrit ve bâtinî bir kolu. Imamiyyenin Hz. Ali neslinden altina imami Cafer a-Sadik'in ölümünden sonra büyük oglu Ismail'in adina ortaya çikan bir firka.

 


CAFERIYYE

CAFERIYYE Hz. Ali'nin torunlarindan Câfer-i Sâdik'ın etrafinda toplanan ve onun ictihadlarina göre amel eden müslümanlarin bagli olduklari siyasi ve fikhî mezhep.

 


HÂRICÎLIK

HÂRICÎLIK Hz. Ali döneminde ortaya çikan siyasî ve itikadî mezhep. Mezhebe Hâricilik adinin verIlmesi konusunda çok çesitli yorumlar yapilir.

 


SÎA mezhebi

SÎA mezhebi Hz. Peygamber'in vefatindan sonra Imametin Hz. Ali ve evlatlarina ait bir hak olup nass ve tayinle gerçeklesecegini iddia eden birbirlerinden farkli mezheplerin müsterek adi.

 


SELEF VE SELEFILIK

SELEF VE SELEFILIK Tarih içinde izine rastlanmadigi halde, günümüzde birçok firka ve fikir akimi dikkat çekmektedir...

 


HANBELi MEZHEBİ

HANBELi MEZHEBİ Ahmed b. Hanbel önce Kur'ân'ı hıfzetmiş, daha sonra arapça, hadis gibi ilimleri, sahâbe ve tabiîlere ait rivâyetleri...

 


MALİKİ MEZHEBİ

MALİKİ MEZHEBİ Büyük fıkıh ekollerinden biri olan Malikî mezhebinin imamı İmam Malik...

 


ŞAFİİ MEZHEHBi

ŞAFİİ MEZHEHBi Hz. Peygamber'in dördüncü batından dedesi Abdu Menâf'ın dokuzuncu göbekten torunudur. İmam Şafiî'nin doğum yılı...

 


HANEFİ MEZHEBİ

HANEFİ MEZHEBİ Ebû Hanîfe H. 80 yılında Kûfe'de doğdu, varlıklı bir ailenin çocuğu olarak orada yetişti...

 


Önceki Sayfa | 1 | 2 |

 

© Copyright 2012 Abdullah KAÇAN | İlimnet - İlim İnternet

Kategoriler
Akaid - Allah'a İman , Cennet , Esmaül-Hüsna , Müslümanın Tutumları , | Fıkıh - Hac , Kurban , Namaz , Ramazan Ve Oruç , Taharet , Zekat , | İlimi Araştırma - Canlılar , Hz.Mehdi , Kuran Mucizeleri , | İslam Tarihi - Asr-ı Sadet , İslamdan Önce , Mezhepler Tarihi , Padişahlar , Peygamberler Tarihi , Savaşlar , | Kadın Ve Aile - Çocuk Eğitimi , Evlilik Müessesi , Örnek Kadınlar , | Siyer - Sahabeler , | Tasavvuf - Tasavvuf Büyükleri , |
Videolar Animasyon Belgesel Film Ve Dizi Komedi Eğlence Video Klip  
Kuran , Sünnet, Hadis , Mekke , Medine, Ravza, Muhammed (sav) , Sanal Kütüphane , İlahi , Ezgi , Hatim , Sohbet , Ders , Film , Çizgi Film, Arapça , Klip , Şiir , Mp3 , Belgesel ,Yazarlar
I