Abdullah KAÇAN Hz.Mehdi Kategorisi Manşetleri

 

  • Hz. mehdinin fiziksel özellikleri

  Hz. mehdinin fiziksel özellikleri

  yüzü nurlu peygamberimizin soyundan Haberin Detayi

 • Ani Ölümlerin Çoğalması

  Ani Ölümlerin Çoğalması

  Günümüzde ani ölümlere sebep olan hastalıkların sayısında artış vardır. Haberin Detayi

 • Salgın Hastalıklar

  Salgın Hastalıklar

  Salgın hastalıklar dönem dönem tüm dünyada insanlar arasında etkili olmuştur. Ancak günümüzdeki hastalıkların... Haberin Detayi

 • Dedikodu ve Alayın Artması

  Dedikodu ve Alayın Artması

  Bu dönemin başka bir özelliği de dedikodu ve alayın büyük rağbet görmesidir Haberin Detayi

 • Sahtekarlık ve Rüşvetin Artması

  Sahtekarlık ve Rüşvetin Artması

  Ahir zamanda sık karşılaşılan bir durum da ticaret hayatında sahtekarlığın ve rüşvetin olağan hale gelmesidir Haberin Detayi

 • Kaba Söz ve Küfrün Yaygınlaşması

  Kaba Söz ve Küfrün Yaygınlaşması

  Ahir zaman birbirlerine kaba söz ve küfürlerle hitap eden insanların sayıca artacağı bir dönemdir. Bu durum hadislerde şöyle ifade edilmiştir Haberin Detayi

 • Riyakarlık ve Gösterişin Hakim Olması

  Riyakarlık ve Gösterişin Hakim Olması

  O günde riyakarlıktan utanılmayacak ve çekinilmeyecek. Haberin Detayi

 • Dünya Hırsının Artması

  Dünya Hırsının Artması

  Materyalist felsefe ve dünya görüşlerinin etkisiyle insanların ahireti unutmaları... Haberin Detayi

 • İnsanlar Arasında Sevgi ve Saygının Azalması

  İnsanlar Arasında Sevgi ve Saygının Azalması

  Gençlerin sinirli olmaları, çocuklar ile yetişkin insanlar arasındaki sevgi ve saygı ilişkilerinin bozulması hadislerde şöyle anlatılmıştır... Haberin Detayi

 • Ailevi İlişkilerin Bozulması

  Ailevi İlişkilerin Bozulması

  Aile, akraba ve komşuluk ilişkilerinin bozulması, fertler arasındaki sosyal ve manevi değerlerin kaybolması bu dönemin başka bir özelliğidir Haberin Detayi

 • Hayvanlara İnsanlardan Çok Değer Veren Kişiler

  Hayvanlara İnsanlardan Çok Değer Veren Kişiler

  Kıyamet yaklaşınca kişi köpek yavrusu yetiştirecek. Bu işi kendi öz çocuğunu yetiştirmekten ona daha iyi gelecek. Haberin Detayi

 • İnsani İlişkilerin Bozulması

  İnsani İlişkilerin Bozulması

  İnsanlar arasındaki sosyal ilişkilerin bozulmasının da bir işaret olduğu hadislerdeki tasvirlerden anlaşılmaktadır... Haberin Detayi

 • Üstünlüğün Takvada Değil Zenginlikte Aranması

  Üstünlüğün Takvada Değil Zenginlikte Aranması

  Toplumdaki tek üstünlük kriterinin zenginlik olması ve insanlara zenginliklerine bağlı olarak saygı gösterilmesi de kıyamet alameti olarak bildirilmiştir... Haberin Detayi

 • Ehil Olmayan Kişilere Sorumluluk Verilmesi

  Ehil Olmayan Kişilere Sorumluluk Verilmesi

  İş ehil olmayana verilince, artık kıyameti bekle... Haberin Detayi

 • Yalancı Şahitlik ve İftiranın Yaygınlaşması

  Yalancı Şahitlik ve İftiranın Yaygınlaşması

  Kıyametten hemen önce. yalancı şahitlik yaygınlaşır, hakka şahitlik ise gizlenir. Haberin Detayi

Hz.Mehdi Kategorisi

Maruf ile Münker Birbiriyle Karıştırılması

Maruf ile Münker Birbiriyle Karıştırılması Günümüzde din ahlakından uzak yaşayan toplumlarda doğru ile yanlış tamamen birbirine karıştırılmıştır.

 


İyiliği Emretme, Kötülükten Men Etme İbadetinin Terki

İyiliği Emretme, Kötülükten Men Etme İbadetinin Terki İyilik terk edilip emredilmediğinde, kötülük işlenip alıkonulmadığında. kıyamet yaklaşmış olacaktır...

 


İkiyüzlü ve Sahtekar Din Adamları

İkiyüzlü ve Sahtekar Din Adamları Ahir zamanda alim olarak kabul edilen bazı insanların gerçekte ikiyüzlü ve sahtekar olduklarını...

 


İslam Ahlakından Uzaklaştıran Propagandcılar

İslam Ahlakından Uzaklaştıran Propagandcılar Fitnenin içinde de halkı cehennem kapılarına doğru çağıran...

 


Kuran'dan Uzaklaştıran Fitneler

Kuran'dan Uzaklaştıran Fitneler Kıyamet önü sıra karanlık geceler gibi fitneler vardır.

 


Müslümanların Müslüman Olmayanlara Özenmesi

Müslümanların Müslüman Olmayanlara Özenmesi Sizden önceki milletleri karış karış, arşın arşın izleyeceksiniz, hatta onlar kertenkele deliğine girseler, siz de peşlerinden gireceksiniz.

 


Kuran'ın Gereği Gibi Düşünülmemesi

Kuran'ın Gereği Gibi Düşünülmemesi Bundan sonra birtakımı, Kuran okuyan fakat okudukları dillerinde kalan kalplerinde inanmayan insanların türeyeceği bir zaman gelecektir

 


Hak Dinin ve Kuran Ahlakının Terk Edilmesi

Hak Dinin ve Kuran Ahlakının Terk Edilmesi İnsanlara bir zaman gelecektir ki Kuran-ı Kerim'in yalnız resmi, İslam'ın yalnız ismi kalacaktır. Onlar İslam'dan en uzak insanlar oldukları halde İslami isimlerle isimlenecekler, mescitleri görünüşte mamur olduğu halde hidayet yönünden harap olacaktır. (Hakim, Deylemi; Son Zamanlarla İlgili Hadisler, s.27) İnsanlara bir zaman gelir ki Kuran-ı Kerim bir vadide, insanlar başka bir vadide olurlar. ( Hakim, Tirmizi; Son Zamanlarla İlgili Hadisler, s.25) İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelir ki, onların yüzleri insan yüzü, kalpleri şeytan kalbidir. Kan dökücüdürler, çirkin hareketlerden kaçmazlar. Eğer sen onlara tabi olursan seni gözetirler. Eğer onlara güvenirsen, sana ihanet ederler. Onların çocukları ahlaksız, gençleri arsız olur. Yaşlıları ise marufu (iyiliği) emretmez, münkeri (kötülüğü) nehyetmez (sakındırmaz) olur. (Hatib; Geleceğin Tarihi 1, s.23) İnsanların... bidatçıların (dinden olmayan şeyleri dindenmiş gibi gösterip kabul ettirmeye çalışanlar) görüşlerini benimseyip farkında olmadan şirk koştukları, ilmi geçim için tahsil ettikleri, dinlerini dünyalıklarına alet ettikleri bir zaman gelecektir. (Deylemi; Son Zamanlarla İlgili Hadisler, s.68) Kıyamet alametleri ile ilgili hadisler bizlere söz konusu işaretlerin baş göstereceği dönemin ayrıntılı bir tasvirini sunmaktadır. Peygamberimiz (sav)'in yukarıdaki sözlerinden anlaşılmaktadır ki, ahir zamanın birinci safhası din ahlakının görünüşte uygulandığı, fakat gerçekte Allah'ın emrettiği Kuran ahlakının neredeyse tamamen terk edildiği bir dönemdir. Apaçık olan Kuran ayetlerinin görmezlikten gelindiği, Allah adına hükümler öne sürüldüğü, dinde ayrılığa düşüldüğü, ibadetlerin gösteriş amaçlı yapıldığı, dinin çıkar ve menfaat sağlamak için araç olarak kullanıldığı bir zamandır. İmanın taklitçiliğe dayalı olması da bu dönemin bir özelliğidir. Bu devirde sözde Müslümanlar çoğunlukta, hakiki alimler ve samimi Müslümanlar ise azınlıktadır. Allah Kuran'da, Peygamberimiz (sav)'in ahiret günü kendi kavminin "Kuran'ı terk edilmiş (bir kitap) olarak bıraktığını" (Furkan Suresi, 30) söyleyeceğini bildirmektedir. Hz. Muhammed (sav), yukarıdaki hadislerinde de ahir zamanda insanların, Kuran ahlakından uzaklaşacaklarını, kendilerine Kuran'ın dışında başka rehberler edineceklerini bildirmiştir.

 


Ticaretin ve Yolların Kesilmesi

Ticaretin ve Yolların Kesilmesi Ticaret ve yolların kesildiği ve fitnelerin çoğaldığı zaman...

 


Milli Servetlerin Zenginler Arasında Bölüşülmesi

Milli Servetlerin Zenginler Arasında Bölüşülmesi Milli servet, fakir fukaraya uğramadan sadece zengin ve mevki sahibi kimseler arasında tedavül eden bir metâ haline gelirse...

 


Kazancın Azalması

Kazancın Azalması Herkesin az kazançtan yakınması... Paraları için zenginlerin saygı görmesi...

 


Yıldırımların Çoğalması

Yıldırımların Çoğalması Evlerinizi depremler yıkacak, hayvanlarınızı yıldırımlar yakıp kömüre çevirecektir.

 


Şiddetli Bir Yağmurun Yağması

Şiddetli Bir Yağmurun Yağması Ev ve kulübe bırakmayan şiddetli bir yağmur yağıncaya kadar kıyamet kopmaz.

 


Rüzgar ve Kasırgalar

Rüzgar ve Kasırgalar Kıyametten önce on alamet görmeden O, kopmayacaktır. Onuncusu, insanları denize atacak olan kasırga.

 


Önceki Sayfa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | . . . | 9 | 10 | 11 | Sonraki Sayfa

 

© Copyright 2012 Abdullah KAÇAN | İlimnet - İlim İnternet

Kategoriler
Akaid - Allah'a İman , Cennet , Esmaül-Hüsna , Müslümanın Tutumları , | Fıkıh - Hac , Kurban , Namaz , Ramazan Ve Oruç , Taharet , Zekat , | İlimi Araştırma - Canlılar , Hz.Mehdi , Kuran Mucizeleri , | İslam Tarihi - Asr-ı Sadet , İslamdan Önce , Mezhepler Tarihi , Padişahlar , Peygamberler Tarihi , Savaşlar , | Kadın Ve Aile - Çocuk Eğitimi , Evlilik Müessesi , Örnek Kadınlar , | Siyer - Sahabeler , | Tasavvuf - Tasavvuf Büyükleri , |
Videolar Animasyon Belgesel Film Ve Dizi Komedi Eğlence Video Klip  
Kuran , Sünnet, Hadis , Mekke , Medine, Ravza, Muhammed (sav) , Sanal Kütüphane , İlahi , Ezgi , Hatim , Sohbet , Ders , Film , Çizgi Film, Arapça , Klip , Şiir , Mp3 , Belgesel ,Yazarlar
I